Projekt MILIJON SRČNIH TOČK

Projekt MILIJON SRČNIH TOČK je ustanovilo Združenje medicine dela prometa in športa – Slovensko zdravniško društvo. Prvenstveno je bil namenjen za  usposabljanje delavcev  za uporabo AED in nameščanje AED na delovna mesta. Aparati naj bi bili praviloma nameščeni tako, da bi bili stalno javno dostopni. Na Dolenjskem in v Beli krajini je projekt prerastel prvotni namen in organizira mrežo javno dostopnih AED v sodelovanju z lokalno skupnostjo ter izvaja brezplačne tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Na tečaje se je mogoče prijaviti pri koordinatorjih MILIJONA SRČNIH TOČK v zdravstvenih domovih v Trebnjem, Novem mestu, Črnomlju in Metliki.

projekt_milijon_srcnih_tock