Pred nakupom AED

Priporočamo Vam, da zahtevate informacije o

  • vseh podatkih proizvajalca in njegova priporočila glede servisiranja ter uporabe naprave,
  • garanciji,
  • možnosti posodabljanja navodil, ki jih naprava daje (smernice TPO so se leta 2005 namreč spremenile iz 15:2 v 30:2, manjše spremembe so bile tudi leta 2010 – zato mora naprava nuditi možnost enostavnega računalniškega posodabljanja smernic- torej navodil za izvajanje kardio pulmonarnega oživljanja),
  • možnosti rednega servisa.

Vspodbujamo Vas, da napravo namestite na zunanjo stran poslopja (tako je res javno dostopna) ter jo ustrezno označite. Nekateri zastopniki že ponujajo določene označbe. Priporočamo Vam uradni znak, ki ga je Evropski svet za reanimacijo sprejel za AED.

AED_sign
Seveda pa je potrebno, da je vse zgoraj učinkovito, ljudi v okolici (potencialne “first- responderje”) ustezno usposobiti na tečajih temeljnih postopkov oživljanja ter uporebe AED, prilagojenimi ravno potencialnim prisotnim ob kritičnem dogodku. (Nekaj informacij o izobraževanju najdete tudi na naši strani. Nekateri zastopniki ob nakupu AED nudijo izobraževanje po smernicah Evropskega sveta za reanimacijo.)